Gregorio
Arrue

1811 (Hernani)
1890 (Zarautz)

ERLIJIOZKO PROSA

Brabanteco Genovevaren bicitza arrigarri miragarria

1882, Tolosa

Cristau eguiazcoaren Jaquintasun aundi eta errazoibide zuzena

1884, Tolosa

Cerura igotzeco escallera

1886, Tolosa

Liberalen doctrina pecatu da

1887, Bartzelona

Garapena: Dijitalidadea SL